Skip to content

Նալբանդյան Արուսյակ

Համաճարակաբան

Կրթություն

1984-1990 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետ, համաճարակաբան։

Աշխատանքային փորձ

 08.1990-06.1991 Լենինականի քաղաքային սան.էպիդ.կայան, բժիշկ-համաճարակաբան

06.1991-11.1992  Արթիկի շրջանային սան.էպիդ կայան, բժիշկ-համաճարակաբան

11.1992-11.2002  Չարենցավանի քաղաքային սան-էպիդ կայան, բժիշկ-համաճարակաբան

11.2002-10.2013 ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Կոտայքի մարզային կենտրոն, բժիշկ-համաճարակաբան

01.09.2005-ից մինչ այժմ  Չարենցավանի ԲԿ, բժիշկ-համաճարակաբան

10.2013-08.2017  ՀՀ ԱՆ ԱՊՏ Կոտայքի մարզային կենտրոն, բժիշկ-համաճարակաբան

24.08.2019-ից մինչ այժմ  «ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ» նորարարական բժշկության կենտրոն, իմունականխարգելման գործընթացի պատասխանատու բժիշկ։

Ակադեմիական ակտիվություն

06-10.05.1996 Դասընթաց՝ «Պատվաստում և սառցային շղթա», կազմակերպիչ՝ ՀՀ ԱՆ, Երևան

05-20.04.1998  Դասընթաց՝ «Շնչուղիների վարակների համաճարակաբանություն և պրոֆիլակտիկա», կազմակերպիչ՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

13.09-29.10.1999 Դասընթաց՝ Համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը սանիտարա-էպիդեմիոլոգիական հսկողության ոլորտում (հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության ոլորտի մասնագետների համար), կազմակերպիչ՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

26.01-6.02.2000 Դասընթաց՝ Համաճարակաբանության ակտուալ հարցեր, կազմակերպիչ՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

26.07-08.08.2000  ԲՀԻՕՀ/ԱՆ  «Armenia-IDS» առողջապահական վիճակագրական տվյալների բազային համակարգի ներդրմանն ուղղված և ընդհանուր համակարգչային դասընթաց, կազմակերպիչ՝ ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

15.03.-09.04.2004 Սեմինար՝ Իմունականխարգելման գործընթացի կառավարում և վերջինիս բարելավում: «Ընդգրկել  յուրաքանչյուր շրջան» մարտավարությունը, կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ, Ալմա-Աթա,  Ղազախստան

28.03-08.04.2005  Առաջատար պաշտոնների քաղ.ծառայողների վերապատրաստում, կազմակերպիչ՝ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, Երևան

14-16.03.2006  Դասընթաց՝ «Հետպատվաստումային անցանկալի երևույթների հսկողություն և մոնիթորինգ», կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակ, Ծաղկաձոր

31.01-3.02.2007 Դասընթաց դասավանդողների համար՝  «Իմունականխարգելումը գործնականում», կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակ, Երևան

21.08.2009  Դասընթաց՝ «Թռչնագրիպի համաճարակաբանական հսկողություն և բուժում», կազմակերպիչ՝  ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

5-9.10.2009 Կենսաբանական  սպառնալիքի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում դասավանդողների դասընթաց` «Սպառնալիքի գործոնի հայտնաբերում և պատասխան գործողություններ», էպիդեմիոլոգիայի   1-ին մոդուլ, կազմակերպիչ՝ Ամն-ի պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալություն, Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, ՀՀ ԱՆ, Երևան

30.11-02.12.2010 Դասընթաց՝ «Վարակի հսկողության միջոցառումների կազմակերպում», կազմակերպիչ՝ ՀՀ ԱՆ, Երևան

12-16.04.2010  Կենսաբանական սպառնալիքի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում դասընթաց դասավանդողների համար՝ «Սպառնալիքի գործոնի հայտնաբերում և պատասխան գործողություններ», էպիդեմիոլոգիայի 2-րդ մոդուլ, կազմակերպիչ՝ Ամն-ի պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալություն, Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, ՀՀ ԱՆ, Երևան

11-15.10.2010 Կենսաբանական  սպառնալիքի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում դասընթաց դասավանդողների համար՝ «Սպառնալիքի գործոնի հայտնաբերում և պատասխան գործողություններ», էպիդեմիոլոգիայի 3-րդ մոդուլ, կազմակերպիչ՝ Ամն-ի պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալություն, Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, ՀՀ ԱՆ, Երևան

15-16.05.2013 Վարժանք՝ POSE ІІ, կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ-ի եվրոպական գրասենյակ, Կիև, Ուկրաինա

29.09.2015 Դասընթաց՝ «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության ռազմավարությունը», կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ-ի եվրոպական գրասենյակ, Երևան

29.02-3.03.2016 Դասընթաց՝ «Հիվանդությունների հսկողության էլեկտրոնային համալիր համակարգ», կազմակերպիչ՝   Ամն-ի պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալություն, Երևան

27-30.06.2016 Դասընթաց՝ «Հիվանդությունների հսկողության էլեկտրոնային համալիր  համակարգ», կազմակերպիչ՝   Ամն-ի պաշտպանության դեպարտամենտի սպառնալիքների նվազեցման գործակալություն, Երևան

30.10-04.12.2017 Դասընթաց՝ «Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումների ներդրում», կազմակերպիչ՝ ԱՀԿ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ

12-16.11.2018 Դասընթաց դասընթացավարների համար, կազմակերպիչ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Երևան

1923.11.2018 Դասընթացներ՝ «Իմունիզացիայի միջին օղակի մենեջերների» և «Իմունիզացիան գործնականում», կազմակերպիչ՝   ԱՀԿ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Երևան։

Անդամակցություն մասնագիտական միավորումներին

Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն/CARD/։

Էլ. հասցե՝ [email protected]