Skip to content

Սպիրոմետրիա

Նկարագրություն


Սպիրոմետրիանշնչառական օրգանների ֆունկցիայի հետազոտման ժամանակակից, արագ և ինֆորմատիվ մեթոդ է։

Կատարելով թոքերով անցնող օդի ծավալի և արագության չափումներ՝ որոշվում է թոքերի և բրոնխների թողունակությունը։

Հետազոտությամբ բացահայտված շեղումները թույլ են տալիս ախտորոշել ու շնչառական օրգանների ֆունկցիայի տարբեր ախտահարումներ։

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնում MIR ճանաչված ընկերության Spirobank II Advance սպիրոմետրով գնահատվում է արտաքին շնչառական ֆունկցիայի 45 ցուցանիշ։

Սպիրոմետրիա կատարելու հիմնական ցուցումներն են՝

  • Հևոցը
  • Երկարատև հազը
  • Դժվարացած շնչառությունը
  • շնչառական համակարգի քրոնիկ կամ ժառանգական հիվանդությունները (ասթմա, բրոնխիտ)
  • Ծխելը (անկախ տևողությունից)
  • Հավելյալ քաշը
  • թոքային վիրահատության պատրաստվելը։

Ի՞նչ է տալիս հետազոտությունը

  • շնչառական ֆունկցիայի եվրոպական ստանդարտներով լիարժեք գնահատում 15 րոպում
  • օպտիմալ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հաշվարկ` թոքերի ֆունկցիոնալ կարողությունների իմացությամբ
  • բուժման և կանխարգելման անհատական պլանավորում
  • կարճ ժամանակում արդյունքների և բժշկական եզրակացության ստացում էլեկտրոնային եղանակով։

Կենտրոնի փորձառու մասնագետները հետազոտության արդյունքներով բուժում և հսկողություն են սահմանում աշխարհի լավագույն ուղեցույցներով։

 

Բժիշկներ


Գնացուցակ