Skip to content

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Նկարագրություն


Ռևմատոլոգիան զբաղվում է աուտոիմուն և բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշմամբ և բուժմամբ:

Դրանք հիմնականում ախտահարում են հենաշարժական համակարգը՝

   • հոդերը
   • մկանները
   • ջլերը
   • կապանները:

Այս վիճակներն ընդհանուր անվամբ հայտնի են որպես համակարգային ռևմատոլոգիական հիվանդություններ:

Դրանց թվում են՝

   • ռևմատոիդ արթրիտը
   • պսորիատիկ արթրիտը
   • սպոնդիլոարթրիտը
   • համակարգային կարմիր գայլախտը
   • սկլերոդերմիան:

Ախտահարման բնույթով պայմանավորված՝ մեր ռևմատոլոգը, համագործակցում է այլ նեղ մասնագետների  հետ:

Թիմային այս աշխատանքով և կենտրոնի տեխնիկական ու լաբորատոր հագեցվածությամբ է ապահովվում՝

   • ռևմատոլոգիական հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշումը և ժամանակակից մոտեցումներով ամենաարդյունավետ բուժումը։

Զանգահարե՛ք և Ձեզ հարմար ժամի գրանցվե՛ք «Վարդանանց» ՆԲԿ-ի մասնագետի մոտ։

Բժիշկներ


Գնացուցակ