Skip to content

Էլեկտրասրտագրություն

Խորհրդատվություններ

Միջամտություններ

Նկարագրություն


Էլեկտրասրտագրությունը սրտի աշխատանքի հետազոտություն է, որն առավելապես կիրառվում է սրտի իշեմիկ հիվանդության և առիթմիայի ախտորոշման համար։  Շատ տեղեկատվական, ոչ թանկարժեք և հասանելի այս թեստը սրտի աշխատանքի մասին բավական մեծ ինֆորմացիա է տրամադրում։

«Վարդանանց» ՆԲԿ-ում կիրառվում են ժամանակակից և բարձր զգայնությամբ էլեկտրասրտագրիչներ։ 

Մեր կենտրոնի սրտաբանները Ձեր սրտի հետ կապված խնդիրների ախտորոշումը, բուժումը և վերահսկումը կիրականացնեն միջազգային ժամանակակից չափորոշիչներով։ Իսկ մեր բուժքույրերը սրտի ախտորոշիչ սարքերով աշխատելու մեծ փորձառություն ունեն։

 

Բժիշկներ


Գնացուցակ