Skip to content

Կցագրում

  • Մեծահասակներ
  • Երեխաներ (0-18)

Դուք կարող եք առցանց եղանակով ներբեռնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 26 – ի N 502 - Ա հրամանով նախատեսված պետական պատվերի ձևաթուղթը, լրացնել և ստորագրել այն, բեռնելով համակարգ։
Դուք կարող եք առցանց եղանակով ներբեռնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 26 – ի N 502 - Ա հրամանով նախատեսված պետական պատվերի ձևաթուղթը, լրացնել և ստորագրել այն, բեռնելով համակարգ։

Կցագրման դեպքում, պարտավորվում եմ «Վարդանանց» ՆԲԿ-ի բուժանձնակազմի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայանալ բուժկենտրոն, երեխայի առողջ այցերի սկրինինգները և պատվաստումները իրականացնելու նպատակով:

Ծանոթացա պայմաններին, համաձայն եմ: