Skip to content

Մեծ չափերի փափուկ հյուսվածքային գոյացությունների հեռացում (անոթա-նյարդային խրձերին մոտ տեղակայված լիպոմաներ, նեյրոֆիբրոմաներ՝ 5 սմ-ից ավելի տրամաչափի)

50.000 ֏