Skip to content

Մեծ չափերի փափուկ հյուսվածքային բարորակ գոյացությունների հեռացում (անոթա-նյարդային խրձերին մոտ տեղակայված լիպոմաներ, 5 սմ-ից ավել տրամաչափի նեյրոֆիբրոմաներ)

50.000 ֏