Skip to content

Մեծ չափերի փափուկ հյուսվածքային բարորոկ գոյացությունների հեռացում /մեծ չափերի, անոթա-ներվաին խրձերին մոտ տեղակայվաց լիպոմաներ, նեյրոֆիբրոմաներ 5 սմ-ից ավել տրամաչափի

50.000 ֏