Skip to content

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԱՅՑԵԼՈւ
Համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ «Վարդանանց»-ում դիմակ կրելը պարտադիր է։
Դիմակ չկրելու դեպքում, ցավոք, չեք սպասարկվի։

Էնդոդոնտիա – մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (2 արմատախողովակ)

20.000 ֏