Skip to content

Գևորգյան Թաթուլ

Մանկաբույժ

Կրթություն

2012-2018  Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, բուժական գործ, ինտեգրացված կրթական ծրագիր՝ մագիստրոս

2018-2021  Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, հետբուհական կրթություն, մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն, Արաբկիր բժշկական համալիր, Հայաստան՝ մանկաբույժի
մասնագիտացմամբ:

Աշխատանքային փորձ

2019-2021  Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ, անհետաձգելի բուժօգնության և ընդունարանի հերթապահ մանկաբույժ

2020-2021  Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ, կովիդ և պրեկովիդ բաժանմունքների հերթապահ մանկաբույժ

2020-2021  Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ, թոքաբանական մեկուսացման բաժանմունքի հերթապահ մանկաբույժ

05.05.2021 մինչ օրս  Hihub.am ընկերության բժշկության առցանց խորհրդատու

29.07-2021 մինչ օրս  «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն, մանկաբույժ։

Ակադեմիական ակտիվություն

2018-2019 ՀՀ ազգային ժողովին կից երիտասարդական խորհրդարանի մոր և մանկան հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ, ռոտացիոն կարգով հանձնաժողովի նախագահ:                  

Էլ. հասցե՝    tatul.gevorgyan@vardanants.am