Skip to content

Նոր զարգացումներ տանող քայլեր 

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության մեր կենտրոնի առաքելությունը միջազգային բժշկական ամենավերջին նվաճումները Հայաստանում հասանելի դարձնելն է և աշխարհի լավագույն կենտրոնների կողմից արձանագրած արդյունքներն ապահովելը:
Զարգացման ճանապարհային քարտեզով հավակնոտ այս նպատակներին հասնելու առաջին փուլում ապահովվում է՝ 

      • անընդմեջ զարգացում ամբուլատոր բուժական, սպասարկման և լոգիստիկ ուղղություններով։

Նպատակն է՝ 

      • ապահովել բոլոր այն հիվանդությունների լիարժեք բուժումը, որոնք չեն նախատեսում 24-ժամյա հսկողություն տեղում
      • և սահմանափակվում են ցերեկային ստացիոնարի պահանջներին համապատասխանող միջամտություններով։

  Կենտրոնում իրականացվող այս և մյուս ծրագրերի ներդնման աջակցությունն ու վերահսկողությունը նորաստեղծ Զարգացման խորհրդի հիմնական գործառույթներն են։

Մենք գնում ենք դեպի առաջ…