Skip to content

Դեպի նոր զարգացումներ

 Ամփոփելով արդյունքները, արձանագրում ենք, որ անցնող 2019 թվականին «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնը՝ 
   • վերազինվել է
   • ապահովվել է մասնագետների շարունանական զարգացումը
   • կազմակերպվել են մի շարք նոր ծառայություններ
   • ստեղծվել է Որակի խորհուրդ
   • ներդրվում է միասնական էլեկտրոնային կառավարման նոր համակարգ
   • հաճախորհդների բավարարվածության ապահովման նպատակով ներդրվել են նոր գործելակարգեր, լրամշակվել՝ ներքին կանոնակարգերը
   • նախապայմաններ են ստեղծվել ISO համակարգի ներդնման համար։
2020-2025թթ. զարգացման ծրագրերը շատ ավելի ընդգրկուն և հավակնոտ են։
Այդ ամենն իրականություն դարձնելու նպատակով կենտրոնում ստեղծվել է Զարգացման խորհուրդ։
Խորհրդի անդրանիկ նիստում «Վարդանանց» ՆԲԿ-ի զարգացման և ռազմավարական ծրագրերի գծով տնօրեն Նելսոն Զուլոյանը ներկայացրեց ինչպես անցնող տարում արձանագրված ձեռքբերումները, այնպես էլ՝ առաջիկա ծրագրերն ու անելիքիքները։