Skip to content

Պողոսյան Տաթևիկ

Ստոմատոլոգ

Կրթություն

1992-1997 Երևանի պետական բժշկական համալսարան

1997-1998 Թիվ 10 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

Աշխատանքային փորձ

1998-2014 «Ռոբիտենտ» ստոմատոլոգիական կլինիկա, ստոմատոլոգ-թերապևտ

2014 «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն, ստոմատոլոգ-թերապևտ

Ակադեմիական ակտիվություն

2012 Կատարելագործման դասընթաց «Ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»

2014 Ատամների վերականգնում և էսթետիկա-ֆունկցիոնալ օպտիմումի պահպանում: Ժամանակակից էնդոդոնտիայի արդիական հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները:

էլ. հասցե` [email protected]