Skip to content

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԱՅՑԵԼՈւ
Համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ «Վարդանանց»-ում դիմակ կրելը պարտադիր է։
Դիմակ չկրելու դեպքում, ցավոք, չենք կարողանա սպասարկել Ձեզ։     

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լավացնել բնակչության կյանքի որակը՝ տրամադրելով ժամանակակից բուժում լավագույն ծառայությունների միջոցով

ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Հաճախորդի անհատականության գերակայություն

Աշխատակազմի արժանապատվություն

Հաճախորդ-անձնակազմ հարաբերությունների ազնվություն


ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Ինտեգրված  բժշկության կենտրոն, որտեղ ցանկացած հաճախորդ ճիշտ ժամանակին ստանում է համապարփակ ու լիարժեք բուժում զարգացած ենթակառուցվածքների առկայությամբ և լավագույն մասնագետներին ներգրավելու հնարավորությամբ


ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անձնակազմի հզորացում պարբերական ուսուցման շնորհիվ

Բժշկական թիմային մոտեցումների  զարգացում

Հաճախորդամետ բիզնես գործառույթների կառուցում

Թվային տեխնոլոգիաների  զարգացում, ինտեգրված կառավարման համակարգի ընդլայնում, արհեստական ինտելեկտի ներուժի կիրառում

 

Թափանցիկ գնագոյացում

Բուժման որակի մշտադիտարկում՝ ժամկետ/արժեք/արդյունք ցուցանիշի կիրառում ապացուցողական բժշկության հիման վրա մշակված գործելակարգերով

Բազմաղբյուր ֆինանսավորման հայթայթում