Skip to content

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բնակչությանը տրամադրել որակյալ, ժամանակակից բուժում և արժանավայել սպասարկում։

ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Այցելուի անհատականության գերակայություն

Աշխատակազմի արժանապատվություն

Այցելու-անձնակազմ հարաբերությունների ազնվություն


ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Ինտեգրված  բժշկության կենտրոն, որտեղ ցանկացած այցելու ճիշտ ժամանակին ստանում է համապարփակ ու լիարժեք բուժում զարգացած ենթակառուցվածքների առկայությամբ և լավագույն մասնագետներին ներգրավելու հնարավորությամբ


ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անձնակազմի հզորացում պարբերական ուսուցման շնորհիվ

Բժշկական թիմային մոտեցումների  զարգացում

Հաճախորդամետ բիզնես գործառույթների կառուցում

Թվային տեխնոլոգիաների  զարգացում, ինտեգրված կառավարման համակարգի ընդլայնում, արհեստական ինտելեկտի ներուժի կիրառում

 

Թափանցիկ գնագոյացում

Բուժման որակի մշտադիտարկում՝ ժամկետ/արժեք/արդյունք ցուցանիշի կիրառում ապացուցողական բժշկության հիման վրա մշակված գործելակարգերով

Բազմաղբյուր ֆինանսավորման հայթայթում