Skip to content

Ամբուլատոր վնասվածքաբանություն՝ ժամանակակից մոտեցումներով

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնի վիրաբուժական ծառայությունն իրականացնում է պրոֆեսիոնալների թիմը՝

   • ընդհանուր վիրաբույժ
   • վնասվածքաբան
   • պլաստիկ վիրաբույժ
   • պրոկտոլոգ
   • անոթային վիրաբույժ
   • ուրոլոգ։

Վիրաբուժական ծառայության ղեկավար, վնասվածքաբան, բ.գ.թ. Հրանտ Աշճյանի կլինիկական, դասախոսական և գիտահետազոտական աշխատանքի մեծ փորձը, եվրոպական երկրներում ստացած վարպետության դասերը նպաստում են ոչ միայն ունենալ՝

   • արագ առողջացող և
   • բուժման արդյունքներից գոհ պացիենտներ,

այլև ընդլայնել և ուժեղացնել վնասվածքաբանական ծառայությունը։
Այսօր արդեն առավել հագեցված վնասվածքաբանական կետում ամբուլատոր պայմաններում ավելի լայն ընդգրկվածությամբ տարբեր վնասվածքների որակյալ բժշկական օգնություն է իրականացվում։
Ունե՞ք վնասվածքաբանական ծառայության անհրաժեշտություն՝
Մի՛ հետաձգեք։ «Վարդանանց» ՆԲԿ-ում ամբուլատոր պայմաններում անհրաժեշտ վիրահատություններն ու միջամտությունները մեր մասնագետները կիրականացվեն ժամանակակից սարքվորումներով՝ առաջնորդվելով առաջատար երկրների կլինիկական ուղեցույցներով։