Skip to content

Անի Նալբանդյան

Մանկաբույժ

Գրանցվեք այցելության բժշկի մոտ, Ձեզ հարմար ժամանակ։

Կրթություն

2007-2012թթ.  ԵՊԲՀ, բուժական գործ, բակալավր

2012-2014թթ. ԵՊԲՀ, բուժական գործ, բժիշկ

2014-2017թթ. ԵՊԲՀ,  մանկաբույժ, բժիշկ-մասնագետ:

 

Աշխատանքային փորձ

2016 մինչ օրս ՀՀ ԱՆ Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի  անվան Արյունաբանական կենտրոն, Մանկական արյունաբանական բաժանմունք, Հերթապահ բժիշկ
2019 մինչ օրս «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն:

 

Ակադեմիական ակտիվություն

2014թ. Հոկտեմբերի 24-25 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների կոնֆերանս:

2015թ. Մայիսի 14 ՝  Սպեցիֆիկ իմունոթերապիա սիմպոզիում:

2016թ. Հոկտեմբերի 7-8 ՝ Մանկաբուժության սատելիտային սիմպոզիում:

2016թ. Նոյեմբերի 4-5 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների 5-րդ միջազգային կոնֆերանս:

2017թ. Հոկտեմբերի 27-28 ՝ Փոխներարկումային բուժօգնության զարգացումը Հայաստանում:

2018թ. Հոկտեմբերի 12-13 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների 6-րդ ազգային կոնֆերանս:

 

Էլ․ հասցե ՝ [email protected]