Skip to content

Անի Նալբանդյան

Մանկաբույժ

Գրանցվեք այցելության բժշկի մոտ, Ձեզ հարմար ժամանակ։

Կրթություն

2007-2012թթ.  ԵՊԲՀ, բուժական գործ, բակալավր

2012-2014թթ. ԵՊԲՀ, բուժական գործ, բժիշկ

2014-2017թթ. ԵՊԲՀ,  մանկաբույժ, բժիշկ-մասնագետ

Աշխատանքային փորձ

2016 մինչ օրս ՀՀ ԱՆ Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի  անվան Արյունաբանական կենտրոն, Մանկական արյունաբանական բաժանմունք, Հերթապահ բժիշկ
2019 մինչ օրս «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն

Ակադեմիական ակտիվություն

2014թ. Հոկտեմբերի 24-25 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների կոնֆերանս:

2015թ. Մայիսի 14 ՝  Սպեցիֆիկ իմունոթերապիա սիմպոզիում:

2016թ. Հոկտեմբերի 7-8 ՝ Մանկաբուժության սատելիտային սիմպոզիում:

2016թ. Նոյեմբերի 4-5 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների 5-րդ միջազգային կոնֆերանս:

2017թ. Հոկտեմբերի 27-28 ՝ Փոխներարկումային բուժօգնության զարգացումը Հայաստանում:

2018թ. Հոկտեմբերի 12-13 ՝ Հայաստանի մանկական բժիշկների 6-րդ ազգային կոնֆերանս:

Էլ․ հասցե ՝ [email protected]