Skip to content

Կցագրում

Դուք կարող եք առցանց եղանակով ներբեռնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 26 – ի N 502 - Ա հրամանով նախատեսված պետական պատվերի ձևաթուղթը, լրացնել և ստորագրել այն, բեռնելով համակարգ։