Skip to content

Առցանց վճարում

Կայքում առցանց վճարում կատարելուց հետո համակարգը պատվերը փոխանցում է «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնի ծառայությունների վճարման բաժին:

Առցանց վճարված գումարի վերադարձի համար պետք է լրացնել գումարի վերադարձի հայտ և ուղարկել [email protected]: Հայտի բավարարման/մերժման պատասխանը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկենք Ձեր էլ-փոստի հասցեին:

Առցանց վճարման հետ կապված որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք նամակ ուղարկել [email protected] հասցեին:

Առցանց վճարման ծառայություն մատուցող բանկը պատասխանատվություն չի կրում մատուցվող ծառայությունների որակի համար։