Skip to content

մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնը հայտարարում է մրցույթ մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի թափուր հաստիքը համալրելու համար:

Պարտականությունները` 

  • աշխատակիցների անձնական գործերի վարում համաձայն ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի
   ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքային/ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, համաձայնագրերի, անհատական և ներքին իրավական ակտերի կազմում, հաշվառում և արխիվացում
  • աշխատակիցների աշխատանքային պարտականությունների նկարագրությունների կազմում և ընթացիկ խմբագրում
  • աշխատակիցների արձակուրդների ժամանակացույցի կազմում և վերահսկում
  • աշխատակիցների հաճախելիության վերահսկում
  • ամսական աշխատաժամանակի տեղեկագրի կազմում
  • աշխատակիցների տվյալների մուտքագրում համապատասխան ծրագրեր, էլեկտրոնային բազայի վարում
  • թափուր աշխատատեղերի համալրման ողջ գործընթացի վարում՝ հայտարարությունների մշակում, ռեզյումեների նախնական դիտարկում, հարցազրույցների կազմակերպում և անցկացում, թեստավորում, փորձաշրջանի վերահսկում
  • պահանջվող գերակա ուղղություններով թեկնածու մասնագետների բազայի ստեղծում և վարում
  • աշխատակիցներին մոտիվացնող գործողությունների մշակում, ներդնում
  • տեղեկանքների և լիազորագրերի կազմում
  • նամակագրության վարում
  • նոր հաստատված կամ փոփոխված ներքին կարգերի, ընթացակարգերի և գործելակարգերի
  • անուցում աշխատակիցներին, ռեեստրի վարում
  • մարդկային ռեսուրսներին վերաբերող հաշվետվությունների կազմում։

Պահանջվող կրթությունը, փորձը, գիտելիքները և հմտությունները`

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
  • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
  • հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
  • MS Office ծրագրի իմացություն
  • ՀԾ ծրագրի իմացություն
  • հարցազրույց վարելու հմտություն
  • հաղորդակցման հմտություն
  • թիմային աշխատանքի ունակություն:

Դիմելու ընթացակարգը՝ 

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրությունը [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` «թեմա» (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը՝ «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ»: