Skip to content

Հաճախորդների սպասարկման բաժնի եվ զանգերի կենտրոնի ղեկավար

Պարտականություններն են՝

    • հաճախորդների սպասարկման բաժնի և զանգերի կենտրոնի աշխատանքի կազմակերպում և ընդհանուր վերահսկողություն
    • աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխում
    • բաժնի աշխատողների ընտրություն, ադապտացիա և ուսուցում
    • KPI չափանիշերի հաշվարկում և վերլուծություն
    • հաճախորդների սպասարկման որակի ընտրողական վերահսկողություն
    • կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծում
    • սպասարկման ալգորիթմների և սկրիպտների մշակում,
    • հաճախորդների բողոքների հետ աշխատանք,
    • էլեկտրոնային բազաների և այլ փաստաթղթերի անսխալ վարման վերահսկում։

Պահանջվող որակավորումներ, գիտելիքներ՝

    • մարդկանց հետ աշխատանքի փորձ
    • գործառնությունների (ամենօրյա ընթացիկ աշխատանքների) օպերատիվ կառավարում
    • հաճախորդների հետ հարաբերվելու ունակություն
     բիզնեսի զարգացում բնագավառում
    • հայերենի գերազանց և առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն
    • համակարգչային MS Office ծրագրերի իմացություն։

Դիմելու ընթացակարգը՝  

Առցանց լրացրեք կից դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկեք՝

https://bit.ly/2PNI4dt